02 de juny 2009

WEEK 24 (1-5.JUN.09)

Aquesta setmana hem de mirar les preposicions de lloc - place prepositions. Les preposicions de lloc son les que ens diuen el lloc o posició d'un nom. Normalment es posen davant d'aquest nom. Les preposicions de lloc més habituals són:
  • IN - the ball is IN the box
  • ON - the ball is ON the box
  • BEHIND - the boys are BEHIND the punmpins
  • UNDER - the ball is UNDER the box
  • NEXT TO - the boy is NEXT TO the house
  • BETWEEN - the man is BETWEEN the two boys
  • IN FRONT OF (davant)
  • ABOVE (per sobre)
  • BELOW (per sota)

Ara anem a fer uns quants exercicis per practicar amb aquestes preposicions:

I per acabar amb les preposicions podeu fer aquest joc The cat and the mouse.

Un altre tema que hem de repassar per que també surt a l'exàmen és el present continuous. Ja hem explicat a classe el seu ús, forma i spelling. A contnuació teniu uns quants exercicis per practicar: