03 de novembre 2008

WEEK 8 (3-7.NOV.08)

Espero que tothom hagi passat un bon dia Halloween. Aquesta setmana tornem a treballar amb el llibre, farem totes les activitats de reading and writing que no vam acabar de fer:
  • SB1 READING AND WRITING: p9 - ex 1,2,3 + translation
  • WB1 WRITING STUDY: Capital letters and punctuation: p51 - ex1,2,3,4,5

Les CAPITAL LETTERS són les majúscules, i explicarem quan es fan servir en anglès (cal vigilar per que algunes coses són diferents del castellà i el català)

CAPITAL LETTERS RULES

  • All sentences begin with a capital letter.
  • Proper names and important words.
  • Titles of books, songs, stories...
  • The letter I, when used as a pronoun.
  • Nationality adjectives and languages.

Practicarem amb les capital letters a aquest exercici i al vostre workbook, a la pàgina 51.

També farem uns exercicis de listening als següents enllaços:

  • Joe's Hamburger Restaurant (Fes els exercicis del segon apartat i llegeix el Quiz Script, i també els 3 exercicis de Vocabulary Activities))
  • Nice to meet you (II.Listening exercises. Fes els 4 exercicis del segon apartat)

HOMEWORK